درباره ما 2018-01-31T18:46:12+03:30

ما را بهتر بشناسید

گروه مدیریت پروژه امین با بهره گیری از تجربه و تخصص خود در مدیریت و برنامه ریزی و ایده پردازی به ارائه خدمات اجرایی در پیاده کردن پروژه های کارفرمایان اقدام می نماید.

به منظور اطلاع از سایر محصولات آتی ارزش آفرین گروه مدیریت پروژه امین در کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام، ما را دنبال نمایید.

مراسم رونمایی کتاب رسمی آموزشی موسسه تد - پنج بهمن نود و شش

مراسم رونمایی از کتاب رسمی آموزشی موسسه تد توسط گروه مدیریت پروژه امین با همراهی مدعوین محترم در سالن مؤسسه بین‌المللی آموزش زبان ادبا 96/11/5